Make your own free website on Tripod.com

 

Senarai Pelajar Terawal

 

1. En. Krentum ak. Lanchang

2. En. Giri ak. Ragai

3. En. William ak. Igau

4. En. Philip Bedus ak. Graman

5. En. Atang ak. Sangkan

6. En. Charlie ak. garak

7. En. Jackie ak. Guroh

8. En. James Maringgai

9. En. Milai ak. Saun

10. En. Joseph ak. Saun

11. En. Ellai ak. Seman

12. En. Paul ak. Unak

13. En. Graman ak. Gelau

14. En. Belawing ak. Mulok

15. En. Kalang ak. Igu

16. En. Entoi ak. Sumping

17. En. Sabang ak. Belayong

18. En. Jendan ak. Mut

19. En. Unchau ak. Sila

20. En. Jubang ak. Ijau

21. En. Terhim bin Hj. Akhir

 

 

[Balik ke Sejarah]