Make your own free website on Tripod.com

Guru Besar dan Penolong Kanan SK St. Peter Saratok sesi 2007......selamat bertugas dengan azam yang baru...

                        Nama : En. Brangin Jingan

                        Jawatan : Guru Besar

                        Mula bertugas di sekolah ini : 2004

                        Subjek diajar : Pendidikan Moral

                        Sekolah tempat mengajar dahulu : SK Nyiar, Roban,Daerah Saratok

                        Pengalaman mengajar : 27 tahun

                        Nama : En. Lumpoh Entamin

                        Jawatan : Penolong Kanan Pentadbiran

                        Mula bertugas di sekolah ini: 23.10.2005

                        Subjek diajar: Bahasa Inggeris

                        Sekolah tempat mengajar dahulu: SK Sg. Pasir,Roban/SK St.Paul,Roban/SK Ng                    

                        Buku,Julau,Sarikei/SK Lempa,Saratok.

                        Pengalaman mengajar: 20 tahun

                        Nama : En. Samad bin Ahmad

                        Jawatan : Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

                        Mula bertugas di sekolah ini: 01.05.2006

                        Subjek diajar: Bahasa Melayu

                        Sekolah tempat mengajar dahulu : SMK Engkilili/ SMK Kalaka Roban.

                        Pengalaman mengajar : 25 tahun

                        Nama : En. Dolie b. Jumat

                        Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum

                        Mula bertugas di sekolah ini: 27.02.2006

                        Subjek diajar : B.Inggeris/PJK/Muzik/Kem.Hidup/Sains

                        Sekolah tempat mengajar dahulu: SK Sg. Manong,Niah,Subis/SK Hj. Junid Gerigat.

                        Pengalaman mengajar : 20 tahun

 

masa itu emas...amat berharga..walaupun tak boleh dijual...